BAŞBAKANLIK (TDK)


1 . Başbakan olma durumu, başvekâlet.
2 . Başbakanın makamı, başvekâlet.
3 . Başbakan ve görevlilerinin çalıştığı daire, başvekâlet.

Başbakanlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞBAKAN Nedir?

Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DAİR Nedir?

Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne: "Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm."- A. Gündüz.

DAİRE Nedir?


1 . Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat: "Bu koskoca binanın, pasajın arka tarafında bir kısım daireleri ayrıca kiraya verilmiş."- H. F. Ozansoy.
2 . Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri: "Eskiden hem bir dairede beraber bulunmuşlar hem de silah arkadaşlığı etmişlerdi."- R. H. Karay.
3 . Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.
4 . Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm: "Yemeği, selamlık dairesinin üst katındaki yemek salonunda yediler."- M. Ş. Esendal.
5 . mecaz Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü: "Mantık dairesinde konuşmak."- .
6 . matematik Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.
7 . müzik Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

A A A B B I K K L N Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Başbakanlık,

9 Harfli Kelimeler

Bakakalış, Başkanlık,

8 Harfli Kelimeler

Bakanlık, Başbakan, Başkalık, Şabanlık, Şaklaban,

7 Harfli Kelimeler

Akbakla, Akbalık, Akışkan, Akkışla, Alışkan, Anlaşık, Babalık, Bakanak, Balaban, Başaklı, Kabalak, Kabalık,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Akbaba, Alabaş, Analık, Babalı, Bakkal, Baklan, Balkan, Başkan, Başlık, Kabala, Kabana, Kalaba, Kalkan, Kalkış, Kışlak, Nakkaş,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Ablak, Akala, Akbaş, Aklan, Aklık, Akşın, Alaka, Alkan, Alkış, Analı, Anlak, Anlık, Aşkın, Aşlık, Bakan, Bakış, Bakla, Balık, Balkı, Banak, Banal, Banka, Başak, Başka, Başlı, Kabak, Kaban, Kakış, Kalak, Kalan, Kalbı, Kalık, Kalın, Kalış, Kanal, Kanık, Kanış, Kanka,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alan, Alık, Alın, Alış, Anal, Anık, Anka, Aşık, Baba, Bakı, Bala, Bana, Bank, Kaba, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Naaş, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Ban, Baş, Kak, Kal, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lan, Nal, Şak, Şal, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.