BAŞASİSTANLIK (TDK)


1 . Başasistan olma durumu.
2 . Başasistanın görevi.

Başasistanlık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı B sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞASİSTAN Nedir?

En kıdemli asistan: "Başasistanın kendisini böyle biçimsiz zamanda çağırtmasına sinirlenmişti."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

A A A B I K L N S S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Başasistanlık,

10 Harfli Kelimeler

Asistanlık, Başasistan, Sakatlanış,

8 Harfli Kelimeler

Altınbaş, Asbaşkan, Aşinalık, Başatlık, İlanıaşk, Kabalist, Kaltaban, Kanaatli, Kasabalı, Kaşbastı, Katlanış, Saklanış, Saklantı, Sanatsal, Sataşkan, Şabanlık, Şaklaban, Tabakalı, Tabanlık,

7 Harfli Kelimeler

Aksatış, Albastı, Alışkan, Analist, Anıtsal, Anlaşık, Anlatış, Asistan, Aslansı, Bakalit, Basaklı, Bastika, Başaklı, Başaltı, Başkası, Bataklı, İnaksal, Kabataş, Kanasta, Kanatış, Kanatlı, Nasılsa, Nişasta, Saatlik, Sanatlı, Tabanlı, Taksalı, Taşaklı,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Aksata, Alabaş, Analık, Anasıl, Anısal, Anlatı, Antika, Asalak, Atalık, Atanış, Atbaşı, Baklan, Balans, Balast, Balata, Balina, Balkan, Baltık, Basıla, Baskın, Baskil, Bastık, Başkan, Başlık, Baştan, Batıni, Batkın, Bilsat, Binkat, İnkıta, İnşaat, Kabala, Kabana, Kainat, Kalaba, Kalsit, Kanaat, Kanata, Kasaba,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Abani, Ablak, Akait, Akala, Akbaş, Aklan, Aksan, Akşın, Aktaş, Alaka, Alkan, Alkış, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlık, Antik, Antlı, Asabi, Asist, Askat, Asklı, Aslan, Aslık, Astik, Aşina, Aşkın, Aşlık, Atlas, Bakan, Bakış, Bakla, Balat, Balık, Balkı, Balta, Banak,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abis, Abla, Abli, Akıl, Akın, Akış, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alan, Alık, Alın, Alış, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Asal, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asla, Asli, Aşık, Aşıt, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atış, Atik, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Asa, Ası, Asi, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Ati, Bak, Bal, Ban, Bas, Baş, Bat, Bin, Bit, İka, İla, İlk, İsa, İta, Kal, Kan, Kas, Kaş, Kat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, As, Aş, At, İl, İn, İs, İş, İt, Ki, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.