BAŞÜLKE (TDK)

Sömürge imparatorluklarında sömürgelere egemen olan ülke: "Vaktiyle Hindistan'ın başülkesi Büyük Britanya idi."- .

Başülke kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi K , yedinci harfi E . Başı B sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞÜLKE Nedir?

Sömürge imparatorluklarında sömürgelere egemen olan ülke: "Vaktiyle Hindistan'ın başülkesi Büyük Britanya idi."- .

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

HİNDİ Nedir?


1 . Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika'dan bütün dünyaya yayılan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüylü, kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo): "Bu hindileri yiyen oradaki fakir fukara da müsteşar beye amma da dua etmiştir."- B. Felek.
2 . sıfat, halk ağzında Aptal, şaşkın.

İMPARATOR Nedir?

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

İMPARATORLUK Nedir?


1 . İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık.
2 . Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÖMÜRGE Nedir?

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

A B E K L Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Başülke,

5 Harfli Kelimeler

Eşkal,

4 Harfli Kelimeler

Bale, Beka, Bela, Kabe, Kale, Kaşe, Lake, Laşe, Şale, Üleş, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Akü, Aşk, Bak, Bal, Baş, Bek, Bel, Beş, Bük, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kaş, Kel, Keş, Kül, Lak, Leb, Leş, Lük, Şak, Şal, Şeb, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Aş, Be, Ek, El, Eş, Ke, La, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.