BAŞÖĞRETMENLİK (TDK)


1 . Başöğretmen olma durumu, başmuallimlik.
2 . Başöğretmenin görevi, başmuallimlik.

Başöğretmenlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞÖĞRETMEN Nedir?

İlkokullarda yönetimden sorumlu olan öğretmen, müdür, başmuallim.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

A B E E K L M N R T Ö Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Başöğretmenlik,

11 Harfli Kelimeler

Başöğretmen, Öğretmenlik,

10 Harfli Kelimeler

Nötrleşmek, Öğrenilmek, Öğretilmek,

9 Harfli Kelimeler

Barmenlik, Belirtken, Belirtmek, Bertilmek, Birlenmek, Birleşmek, Bitlenmek, Bönleşmek, Eğriltmek, Katileşme, Kerametli, Namertlik, Nötrlemek, Nötrleşme, Öğrenilme, Öğretilme, Önerilmek, Şerbetlik, Teğmenlik,

8 Harfli Kelimeler

Beklenti, Bekletiş, Belirmek, Belirten, Belirtke, Belirtme, Belitken, Berkemal, Berkinme, Berkitme, Bertilme, Bilenmek, Bileşmek, Biletmek, Birlemek, Birlenme, Birleşen, Birleşme, Bitlenme, Bönleşme, Eğirtmek, Eğrilmek, Eğriltme, Eğritmek, Eleşkirt, Eştirmek, İğrenmek, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtlenmek, İtleşmek, Kalebent, Katmerli, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Köreltme, Körleniş,

7 Harfli Kelimeler

Ağbenek, Anketör, Aşermek, Ateşlik, Bakteri, Balerin, Başkent, Beğenir, Beğeniş, Bekaret, Bekinme, Bekitme, Bektaşi, Belemir, Belirme, Benekli, Benmari, Berkime, Bertmek, Beşamel, Beşaret, Beşerli, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bileşen, Bileşke, Bileşme, Biletme, Birleme, Börtmek, Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğirmen, Eğirtme, Eğitmek, Eğitmen, Eğleniş, Eğlenti,

6 Harfli Kelimeler

Akören, Aktöre, Albeni, Anemik, Arkeen, Aşerme, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Bakire, Banker, Banket, Barmen, Bateri, Beğeni, Benlik, Bereli, Bertik, Bertme, Beşlik, Bienal, Bileme, Bilmek, Binkat, Binmek, Bitler, Bitmek, Bölmek, Börtme, Braket, Briket, Ebelik, Eğilme, Eğinme, Eğirme, Eğitme, Eğreti, Ekabir, Ekarte, Ekilme,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aklen, Aktör, Aleni, Amber, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antik, Antre, Bakir, Balet, Baliğ, Barem, Baret, Barit, Batik, Bekar, Bekri, Belek, Belen, Beleş, Beliğ, Belik, Belit, Belki, Benek, Benli, Berat, Beril, Beşer, Beşik, Beşli, Beşme, Beter, Betik, Betim, Bilar,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Baki, Bale, Bani, Bank, Bant, Bari, Bark, Bati, Beka, Bela, Beli, Bent, Bere, Beri, Berk, Beta, Beti, Biat, Bile, Bina,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Bağ, Bak, Bal, Ban, Bar, Baş, Bat, Bek, Bel, Ben, Beş, Bet, Bin, Bir, Bit, Böğ, Bön, Bre, Ebe, Eğe, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, At, Be, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İğ, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.