BAĞLANTILI (TDK)

Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı, bağlantılı.

Bağlantılı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı B sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLANTI Nedir?


1 . İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: "Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi."- .
2 . İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: "Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir."- F. R. Atay.
3 . Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.

BAĞLANTILI Nedir?

Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı, bağlantılı.

İRTİBAT Nedir?


1 - Bağlantı, bağlı olma.
2 - Birbirini tutma, tutarlılık.

RABIT Nedir?

Bağ, bağlama.

RABITA Nedir?


1 . Bağlayan şey, bağ: "Bu dünya öyle bir dünya ki zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor."- R. N. Güntekin.
2 . İki şeyi birbirine bağlayan ip.
3 . İlgi, ilişki: "Bu rabıtamı sizden gizlemek pek fazla azap veriyor, bu his beni tamamıyla değiştirdi, bambaşka bir insan yaptı."- P. Safa.
4 . Birbirini tutma, tutarlık.
5 . Düzen, sıra.
6 . Birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü.
7 . Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah'a bağlaması.

RABITALI Nedir?


1 . Düzgün, düzenli: "Acaba Gecik'te rabıtalı bir ev bulmak kabil mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Sözünü bilen, tutarlı, ağırbaşlı: "Gönül isterdi ki herkes akıllı ve rabıtalı olsun."- A. Ş. Hisar.
3 . Bağlantılı.

A A B I I L L N T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bağlantılı,

8 Harfli Kelimeler

Atbalığı, Bağlantı,

7 Harfli Kelimeler

Ağlantı, Bağıntı, Bağıtlı, Baltalı, Tabanlı, Tablalı,

6 Harfli Kelimeler

Ağlatı, Alıntı, Altılı, Anıtlı, Anlatı, Batılı, Latalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ağılı, Altın, Altlı, Analı, Antlı, Atılı, Bağan, Bağıl, Bağın, Bağıt, Bağlı, Balat, Ballı, Balta, Banal, Batıl, Batın, Lığlı, Taban, Tabla, Talan,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Ağıl, Ağın, Ağıt, Ağlı, Alan, Alın, Allı, Altı, Anal, Anıt, Atıl, Atlı, Bağa, Bağı, Bala, Bana, Bant, Batı, Iğıl, Lala, Lata, Naat, Taba, Tabl, Tanı, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ata, Bağ, Bal, Ban, Bat, Lal, Lan, Lığ, Nal, Tab, Tal, Tan, Tığ, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.