BAĞLAMALIK (TDK)

Bağlamaya yarayan: "Bağlamalık ağaç."- .

Bağlamalık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

BAĞLAM Nedir?


1 . Deste.
2 . Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir."- A. Cemal.
3 . dil bilimi Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
4 . edebiyat Bent.

BAĞLAMA Nedir?


1 . Bağlamak işi.
2 . Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz.
3 . Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb.
4 . dil bilgisi Ulama.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A A B I K L L M Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bağlamalık,

9 Harfli Kelimeler

Ağlamaklı, Balıklama,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağlamalı, Alabalık, Bağlamak, Ballamak, Lambalık, Lığlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Ağılama, Ağlamak, Alakalı, Allamak, Bağlama, Bakılma, Baklalı, Balalık, Balkıma, Ballama, Kalmalı, Laklama, Lambalı, Lığlama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Aklama, Allama, Amalık, Bağlam, Bağlık, Balama, Ballık, Iklama, Kabala, Kalaba, Kamalı, Laakal, Mablak,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ağlak, Ağmak, Akala, Alaka, Alkım, Allık, Almak, Bağıl, Bağım, Bağlı, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Ballı, Bıkma, Kalbı, Kalım, Kalma, Kılma, Lağım, Lamba, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağım, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Kaba, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ama, Bağ, Bak, Bal, Kal, Kam, Kığ, Kıl, Lak, Lal, Lam, Lığ, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.