BAĞLAŞIKLIK (TDK)

Bağlaşık olma durumu.

Bağlaşıklık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLAŞIK Nedir?


1 . Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik.
2 . Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

A A B I I K K L L Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bağlaşıklık,

10 Harfli Kelimeler

Bağlılaşık,

8 Harfli Kelimeler

Ablaklık, Aşağılık, Bağıllık, Bağlaşık, Bağlılık, Baklalık, Başkalık, Başlıklı,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Akbalık, Akkışla, Alıklık, Aşıklık, Bağışık, Baklalı, Balalık, Balıklı, Başaklı, Kabalık,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Akıllı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Bağlık, Bakkal, Ballık, Başlık, Işılak, Kağşak, Kalkış, Kaşağı, Kılağı, Kışlak, Kışlık, Laklak, Şallak, Şıklık, Şıllık,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ağılı, Ağlak, Akbaş, Aklık, Alkış, Allık, Aşağı, Aşılı, Aşlık, Bağıl, Bağış, Bağlı, Bakış, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Başak, Başka, Başlı, Bıkış, Kabak, Kakış, Kalak, Kalbı, Kalık, Kalış, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılış, Kıllı, Kışla, Lığlı, Şakak, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağış, Ağlı, Akak, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Aşık, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Iğıl, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kaka, Kala, Kığı, Laka, Lala, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Aşı, Aşk, Bağ, Bak, Bal, Baş, Kak, Kal, Kaş, Kığ, Kıl, Kış, Lak, Lal, Lığ, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.