BAĞLILAŞIK (TDK)

Biri ötekine bağlı olarak var olan, biri olmadan öteki düşünülemeyen iki şeyin bu ilişki yönünden durumu.

Bağlılaşık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

A A B I I K L L Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bağlılaşık,

8 Harfli Kelimeler

Aşağılık, Bağıllık, Bağlaşık, Bağlılık, Başlıklı,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Bağışık, Baklalı, Balalık, Balıklı, Başaklı,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Akıllı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Bağlık, Ballık, Başlık, Işılak, Kaşağı, Kılağı, Şallak, Şıllık,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ağılı, Ağlak, Akbaş, Alkış, Allık, Aşağı, Aşılı, Aşlık, Bağıl, Bağış, Bağlı, Bakış, Bakla, Balık, Balkı, Ballı, Başak, Başka, Başlı, Bıkış, Kalbı, Kalış, Kaşlı, Kılış, Kıllı, Kışla, Lığlı, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağış, Ağlı, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Aşık, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Iğıl, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Kaba, Kala, Kığı, Laka, Lala, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Aşı, Aşk, Bağ, Bak, Bal, Baş, Kal, Kaş, Kığ, Kıl, Kış, Lak, Lal, Lığ, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.