BAĞDAŞTIRMAK (TDK)

Bağdaşmasını sağlamak: "Ben öteden beri karşıtları birbirinin karşısına dikmek değil, bağdaştırmaktan yanayım."- H. Taner.

Bağdaştırmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞDAŞ Nedir?

Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi.

BAĞDAŞMA Nedir?

Bağdaşmak işi, imtizaç.

BAĞDAŞTIRMAK Nedir?

Bağdaşmasını sağlamak: "Ben öteden beri karşıtları birbirinin karşısına dikmek değil, bağdaştırmaktan yanayım."- H. Taner.

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DİKMEK Nedir?


1 . Bir cismi dik olarak durdurmak: "Bir yere direk dikmek."- .
2 . Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek: "Boş toprağa bir koru dikseniz otuz yılda gölge verir."- F. R. Atay.
3 . (-i) Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek: "Doldurmasıyla kadehini dikmesi, gözünü kırpmadan tek yudumda devirmesi bir oluyor."- A. İlhan.
4 . Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek.
5 . Top, taş vb.ni dikine havaya atmak.
6 . Yapı kurmak, inşa etmek.
7 . spor Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak: "Oyuncu topu penaltı noktasına dikti."- . dikmek (II) -er (-i) Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak: "Giysi dikmek."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YANAY Nedir?

Bir cismin düşey kesiti, profil.

A A A B D I K M R T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bağdaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Bağdaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Şakırdatma,

9 Harfli Kelimeler

Bağdaşmak, Bağırtmak, Bağrışmak, Şakırdama, Takırdama,

8 Harfli Kelimeler

Abartmak, Ağartmak, Ağdırmak, Ağrıtmak, Aşırtmak, Aştırmak, Bağdamak, Bağdaşık, Bağdaşım, Bağdaşma, Bağırdak, Bağırmak, Bağırtma, Bağrışma, Baktırma, Barışmak, Başarmak, Baştarda, Batırmak, Dağıtmak, Kabartma, Takımada, Taşırmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Abartma, Abramak, Adatmak, Ağarmak, Ağartma, Ağdırma, Ağırşak, Ağrımak, Ağrıtma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Arabaşı, Aratmak, Arıtmak, Arkadaş, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Bağdama, Bağırma, Bakışma, Barışma, Başarım, Başarma, Batırma, Bırakma, Dağbaşı, Dağıtma, Kabarış, Kabarma, Kabartı, Kabataş, Kağşama, Karabaş, Karataş, Karışma,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abrama, Adamak, Adatma, Ağarık, Ağarma, Ağartı, Ağrıma, Akdarı, Akışma, Akıtma, Akraba, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Armada, Artmak, Aşırma, Atamak, Atbaşı, Atışma, Bağdaş, Bağdat, Bağrış, Bakara, Baraka, Barata, Bardak, Başarı, Başmak, Batmak, Dışrak, Iramak, Irktaş, Kabara, Kadrat, Kamara, Karağı, Karama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abraş, Adama, Adamı, Ağmak, Akbaş, Akşam, Aktar, Aktaş, Ambar, Araba, Araka, Arama, Ardak, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşağı, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Badat, Bağda, Bağım, Bağır, Bağış, Bağıt, Bakam, Bakım, Bakır, Bakış, Bakma, Barak, Barda, Barış, Barka,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Adak, Adam, Adaş, Adım, Ağda, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağma, Ağrı, Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Bağa, Bağı, Bakı, Bara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Bad, Bağ, Bak, Bar, Baş, Bat, Dağ, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kığ, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Rab, Ram, Şad,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.