BAĞITLAŞMAK (TDK)

Aralarında bağıt yapmak.

Bağıtlaşmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞIT Nedir?

Sözleşme.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

YAPMAK Nedir?


1 - Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek.
2 - Olmasına yol açmak.
3 - Bir işle uğraşmak, °meşgul olmak.
4 - Onarmak, °tamir etmek.
5 - (Birincisi -i'li, ikincisi eksiz olarak aynı nesne, iki kez yinelendiğinde)Gerçek nitetiğini vermek.
6 - Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak.
7 - Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği eyleme dönüştürmek, yaratmak, gerçekleştirmek.
8 - Düzenli bir duruma getirmek.
9 - Üretmek.
10 - Bir devinime başlamak ya da bir devinimle uğraşmak. 1
1 - Zarara yol açmak. 1
2 - Etkili olmak. 1
3 - Salgılamak, çıkarmak. 1
4 - Dışkı çıkarmak. 1
5 - Gerçekleştirmek. 1
6 - (Tehdityollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek. 1
7 - Evlendirmek. 1
8 - (Ad soylu bir sözcükle birlikte) Bir durum yaratmak. 1
9 - Edinmek, iyesi olmak.
20 - Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek. 2
1 - Davranmak, hareket etmek. 2
2 - Olmak. 2
3 - Sağlamak. 2
4 - Yol almak.

A A A B I K L M T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bağışlatmak, Bağıtlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Bağışlamak, Bağışlatma, Bağıtlamak, Bağıtlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Ağılaşmak, Aşılatmak, Bağışlama, Bağıtlama, Bağlaşmak, Bağlatmak, Başlatmak, Kağıtlama, Katılaşma,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağılaşma, Ağıtlama, Ağlaşmak, Ağlatmak, Aşılamak, Aşılatma, Atkılama, Bağlamak, Bağlaşık, Bağlaşım, Bağlaşma, Bağlatma, Başatlık, Başlamak, Başlatma, Kışlatma, Kıtlaşma, Maşatlık, Şaklatma, Şamatalı, Tabakalı, Taşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Ağlaşma, Ağlatış, Ağlatma, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Bağlama, Bakılma, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Başaltı, Başlama, Bataklı, Kabataş, Kağşama, Kaşlama, Katılma, Katışma, Katlama, Katmalı, Kışlama, Kıtlama, Maşalık, Şaklama, Takılma, Takışma, Taşaklı, Taşımak, Taşlama, Tıklama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Ağlatı, Akışma, Akıtma, Aklama, Alabaş, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Aşılma, Atalık, Atamak, Atbaşı, Atılma, Atışma, Atlama, Bağlam, Bağlık, Balama, Balata, Baltık, Başlık, Başmak, Başmal, Batmak, Iklama, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kaşağı, Kaşıma, Maaşlı, Mablak, Maşala, Maşalı, Matbaa, Matlık, Şakıma,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ağlak, Ağmak, Akala, Akbaş, Akşam, Aktaş, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Aşağı, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Bağıl, Bağım, Bağış, Bağıt, Bağlı, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balat, Balık, Balkı, Balta, Başak, Başat, Başka, Başlı, Başta,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Batı, Kaba, Kala, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Bağ, Bak, Bal, Baş, Bat, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kığ, Kıl, Kış, Kıt, Lak, Lam, Lığ, Mal, Maş, Mat, Şak, Şal, Şat, Şık, Tab, Tak, Tal, Tam, Taş, Tığ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Am, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.