BAĞINTILI (TDK)

Göreceli.

Bağıntılı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı B sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRECE Nedir?

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

A B I I I L N T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bağıntılı,

7 Harfli Kelimeler

Bağıntı, Bağıtlı,

6 Harfli Kelimeler

Alıntı, Anıtlı, Batılı,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Altın, Antlı, Atılı, Bağıl, Bağın, Bağıt, Bağlı, Batıl, Batın,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağın, Ağıt, Ağlı, Alın, Altı, Anıt, Atıl, Atlı, Bağı, Bant, Batı, Iğıl, Tabl, Tanı, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Alt, Anı, Ant, Bağ, Bal, Ban, Bat, Lan, Lığ, Nal, Tab, Tal, Tan, Tığ, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.