BAĞINTICILIK (TDK)

Görecelik.

Bağıntıcılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRECE Nedir?

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

GÖRECELİK Nedir?

Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görececilik, bağıntıcılık, izafiye, rölativizm.

A B C I I I I K L N T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bağıntıcılık,

9 Harfli Kelimeler

Bağıcılık, Bağıntıcı, Bağıntılı, Batıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı, Atıcılık, Bağcıklı, Bağcılık, Kılıcına,

7 Harfli Kelimeler

Ağcılık, Altıncı, Bacılık, Bağıntı, Bağıtlı, Bakıntı, Kağıtlı, Kalıntı, Kanıtlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Bağcık, Bağıcı, Bağlık, Bakıcı, Baltık, Batıcı, Batılı, Batkın, Cağlık, Ikıntı, Ilıcak, Kalıcı, Kancıl, Kılağı, Kılcan, Kınalı, Takılı, Talkın, Tığlık, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Ağcık, Ağılı, Akıcı, Alıcı, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Atıcı, Atılı, Bağcı, Bağıl, Bağın, Bağıt, Bağlı, Balcı, Balık, Balkı, Batık, Batıl, Batın, Batkı, Bıcıl, Canlı, Cıbıl, Ilıca, Itlak, Kağıt, Kağnı, Kalbı, Kalcı, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Katlı, Kınlı, Kıtal, Tanık,

4 Harfli Kelimeler

Ağcı, Ağıl, Ağın, Ağıt, Ağlı, Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Bacı, Bağı, Bakı, Bank, Bant, Batı, Cılk, Iğıl, Ilık, Kanı, Kant, Katı, Kığı, Kına, Kıta, Klan, Tabl, Takı, Talk, Tanı, Tank, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağı, Akı, Alt, Anı, Ant, Bağ, Bak, Bal, Ban, Bat, Cağ, Can, Cık, Kal, Kan, Kat, Kığ, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lan, Lığ, Nal, Tab, Tak, Tal, Tan, Tığ, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.