BAĞIMSIZLAŞMAK (TDK)

Bağımsız duruma gelmek.

Bağımsızlaşmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞIMSIZ Nedir?


1 . Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür: "Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı."- N. Cumalı.
2 . Müstakil.
3 . isim Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse: "... Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre, üye alınır."- Anayasa.
4 . isim Bağımsız milletvekili.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

A A A B I I K L M M S Z Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Bağımsızlaşmak,

13 Harfli Kelimeler

Bağımsızlaşma,

11 Harfli Kelimeler

Bağımlaşmak, Bağlaşımsız,

10 Harfli Kelimeler

Ağızlaşmak, Bağımlamak, Bağımlaşma, Bağışlamak, Basıklaşma, Sakızlaşma, Zımbalamak,

9 Harfli Kelimeler

Ağılaşmak, Ağızlamak, Ağızlaşma, Akışmasız, Azımsamak, Bağımlama, Bağışlama, Bağlaşmak, Basamaklı, Baskılama, Başlıksız, Başsızlık, Kısımlama, Sığlaşmak, Zımbalama,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağılaşma, Ağızlama, Ağlaşmak, Akışmalı, Alakasız, Aşağılık, Aşılamak, Azımsama, Bağımsız, Bağlamak, Bağlaşık, Bağlaşım, Bağlaşma, Bakımsız, Baklamsı, Balıksız, Basılmak, Basmalık, Başlamak, Bazlaşma, Iskalama, Işıklama, Işılamak, Kabzımal, Kalımsız, Kasabalı, Kaslaşma, Kığılama, Kızılbaş, Lambasız, Sabıkalı, Sağalmak, Sağılmak, Sağımlık, Sağlamak, Sığışmak, Sığlaşma, Sıkılama, Sıkılmaz,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağızlık, Ağızsıl, Ağlamak, Ağlamsı, Ağlaşma, Akbasma, Akılsız, Akışmaz, Akışsız, Aklaşma, Albasma, Alımsız, Alışmak, Almaşık, Asılmak, Asmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Azalmak, Azışmak, Bağımlı, Bağışık, Bağlama, Bakılma, Bakımlı, Bakışım, Bakışma, Balkıma, Basaklı, Basamak, Basılış, Basılma, Baskılı, Basmalı, Başaklı, Başkası, Başlama, Bazlama,

6 Harfli Kelimeler

Abasız, Ağalık, Ağımlı, Ağızlı, Ağlama, Akasma, Akışlı, Akışma, Aklama, Aksama, Alabaş, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Asalak, Asılış, Asılma, Askılı, Asmalı, Aşıklı, Aşılma, Aşısız, Azalış, Azalma, Azıklı, Azışma, Bağlam, Bağlık, Bağsız, Balama, Balsam, Basıla, Basılı, Basmak, Başlık, Başmak, Başmal, Başsız,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abaza, Ablak, Ağılı, Ağlak, Ağmak, Akala, Akbaş, Akmaz, Aksam, Akşam, Alaka, Alaza, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Aşağı, Aşama, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Azılı, Azlık, Azmak, Bağıl, Bağım, Bağış, Bağlı, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağız, Ağlı, Ağma, Ağsı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Amma, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Aşık, Aşım, Aşma, Azık, Azış, Azma, Bağa, Bağı, Bakı, Baks, Bala, Bası, Baza,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Bağ, Bak, Bal, Bas, Baş, Baz, Isı, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kaz, Kığ, Kıl, Kış, Kız, Lak, Lam, Laz, Lığ, Mal, Mas, Maş, Sağ, Sak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Am, As, Aş, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.