BAĞIMLAŞIM (TDK)

Karşılıklı olarak birbirini etkileme, birbirine bağımlı olma durumu.

Bağımlaşım kelimesi baş harfi B son harfi M olan bir kelime. Başında B sonunda M olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi M . Başı B sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞIMLI Nedir?


1 . Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.
2 . Bir kimseye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan.
3 . Sigara, uyuşturucu madde vb.ne aşırı derecede düşkün.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLEME Nedir?

Etkilemek işi, tesir.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

A A B I I L M M Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bağlaşım,

7 Harfli Kelimeler

Bağımlı, Işılama,

6 Harfli Kelimeler

Ağımlı, Alaşım, Alışma, Aşılma, Bağlam, Başmal, Maaşlı, Maşalı, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ağılı, Almaş, Aşağı, Aşılı, Bağıl, Bağım, Bağış, Bağlı, Başlı, Ilıma, Işıma, Lağım, Lamba,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağlı, Ağma, Alım, Alış, Alma, Amal, Amma, Aşım, Aşma, Bağa, Bağı, Bala, Iğıl, Ilım, Işıl, Lama, Maaş, Mala, Mama, Maşa, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Ala, Ama, Aşı, Bağ, Bal, Baş, Lam, Lığ, Mal, Maş, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.