BAĞIŞLATMAK (TDK)

Bağışlama işini yaptırmak: "Bir gün Abdullah'la karşılaşsak, kendimi bağışlatsam ne sevinirim kim bilir?"- T. Oflazoğlu.

Bağışlatmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BAĞIŞLAMA Nedir?


1 . Bağışlamak işi, yarlıgama, mağfiret, gufran.
2 . Hibe etme.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

OFLAZ Nedir?

İyi, güzel, mükemmel.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A A A B I K L M T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bağışlatmak, Bağıtlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Bağışlamak, Bağışlatma, Bağıtlamak, Bağıtlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Ağılaşmak, Aşılatmak, Bağışlama, Bağıtlama, Bağlaşmak, Bağlatmak, Başlatmak, Kağıtlama, Katılaşma,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağılaşma, Ağıtlama, Ağlaşmak, Ağlatmak, Aşılamak, Aşılatma, Atkılama, Bağlamak, Bağlaşık, Bağlaşım, Bağlaşma, Bağlatma, Başatlık, Başlamak, Başlatma, Kışlatma, Kıtlaşma, Maşatlık, Şaklatma, Şamatalı, Tabakalı, Taşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Ağlaşma, Ağlatış, Ağlatma, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Bağlama, Bakılma, Bakışma, Balkıma, Başaklı, Başaltı, Başlama, Bataklı, Kabataş, Kağşama, Kaşlama, Katılma, Katışma, Katlama, Katmalı, Kışlama, Kıtlama, Maşalık, Şaklama, Takılma, Takışma, Taşaklı, Taşımak, Taşlama, Tıklama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Ağlatı, Akışma, Akıtma, Aklama, Alabaş, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Aşılma, Atalık, Atamak, Atbaşı, Atılma, Atışma, Atlama, Bağlam, Bağlık, Balama, Balata, Baltık, Başlık, Başmak, Başmal, Batmak, Iklama, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kaşağı, Kaşıma, Maaşlı, Mablak, Maşala, Maşalı, Matbaa, Matlık, Şakıma,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ağlak, Ağmak, Akala, Akbaş, Akşam, Aktaş, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Aşağı, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Bağıl, Bağım, Bağış, Bağıt, Bağlı, Bakam, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balat, Balık, Balkı, Balta, Başak, Başat, Başka, Başlı, Başta,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Bağa, Bağı, Bakı, Bala, Batı, Kaba, Kala, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Aşı, Aşk, Ata, Bağ, Bak, Bal, Baş, Bat, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kığ, Kıl, Kış, Kıt, Lak, Lam, Lığ, Mal, Maş, Mat, Şak, Şal, Şat, Şık, Tab, Tak, Tal, Tam, Taş, Tığ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Am, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.