BAĞIŞLAMA (TDK)


1 . Bağışlamak işi, yarlıgama, mağfiret, gufran.
2 . Hibe etme.

Bağışlama kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı B sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞIŞLAMAK Nedir?


1 . Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek: "Bütün malını Kızılay'a bağışladı."- .
2 . Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek: "Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu."- F. R. Atay.
3 . Görevden çekmek, almak.
4 . Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" anlamlarında kullanılan bir söz: "Allah sahibine bağışlasın. Allah anasına babasına bağışlasın."- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

GUFRAN Nedir?

Bağışlama.

HİBE Nedir?

Bağış.

MAĞFİRET Nedir?

Birinin suçunu bağışlama, yargılama.

YARLIGAMA Nedir?

Bağışlama.

A A A B I L M Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bağışlama,

8 Harfli Kelimeler

Ağılaşma, Bağlaşım, Bağlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlaşma, Aşamalı, Aşılama, Bağlama, Başlama,

6 Harfli Kelimeler

Ağlama, Alabaş, Alaşım, Alışma, Aşılma, Bağlam, Balama, Başmal, Maaşlı, Maşala, Maşalı, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Almaş, Aşağı, Aşama, Bağıl, Bağım, Bağış, Bağlı, Başlı, Lağım, Lamba,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağlı, Ağma, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşım, Aşma, Bağa, Bağı, Bala, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ağa, Ağı, Ala, Ama, Aşı, Bağ, Bal, Baş, Lam, Lığ, Mal, Maş, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.