BAĞIŞIKLIKBİLİM (TDK)

Bağışıklığın ortaya çıkma koşullarını, mekanizmalarını, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek sağaltımı inceleyen tıp dalı, °immünoloji.

Bağışıklıkbilim kelimesi baş harfi B son harfi M olan bir kelime. Başında B sonunda M olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K , onbirinci harfi B , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi M . Başı B sonu M olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BAĞIŞIK Nedir?


1 . Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf.
2 . tıp (***) Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan: "Çiçek aşısı, çiçek hastalığına karşı insanı bağışık kılar."- .

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

MEKAN Nedir?


1 . Yer, bulunulan yer.
2 . Ev, yurt.
3 . eskimiş, gök bilimi Uzay.

MEKANİZM Nedir?

Mekanikçilik.

MEKANİZMA Nedir?


1 . Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek: "Mekanizmanın ipi ya şu yana ya bu yana ağdıracak."- A. Ağaoğlu.
2 . Organların işleyiş biçimi: "Akıl, henüz insan mekanizmasındaki tam yerini bulmamıştır."- F. R. Atay.
3 . Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm.
4 . mecaz Oluş, ortaya çıkış, işleyiş: "Oyunların mekanizmasını sezince tekdüzeleşiyor birden dünya."- H. Taner.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

ÖNLEM Nedir?

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

SAĞALTIM Nedir?


1 . Sağaltma işi, tedavi.
2 . ruh bilimi Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi, terapi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A B B I I I K K L L M Ğ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bağımlılık, Bağışıklık, Bakımlılık,

9 Harfli Kelimeler

Alışıklık, Bakışımlı,

8 Harfli Kelimeler

Bağıllık, Bağlılık, Bakımlık, Başlıklı, Bıkılmak, Bıkışmak, Bılkımak, Kamışlık, Kılağılı,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Alimlik, Aşıklık, Babilik, Bağımlı, Bağışık, Bakımlı, Bakışım, Bakilik, Balıklı, Bıkılma, Bıkışma, Bılkıma, Ilıklık, Kalımlı, Kamışlı, Kılıbık, Kılıklı, Laiklik, Makilik, Şakilik,

6 Harfli Kelimeler

Ağımlı, Akıllı, Akışlı, Alımlı, Alışık, Alışkı, Alşimi, Aşıklı, Bağlık, Ballık, Başlık, Bıkmak, Bilmiş, Ilımak, Ilımlı, Işıklı, Işılak, Işımak, İllaki, Kalkış, Kılağı, Kılmak, Kışlak, Kışlık, Kimlik, Limaki, Maliki, Mikail, Mikalı, Şıklık, Şıllık, Şimali,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Aklık, Alkım, Alkış, Alkil, Allık, Aşılı, Aşlık, Bağıl, Bağım, Bağış, Bağlı, Bakım, Bakış, Balık, Baliğ, Balkı, Ballı, Başlı, Bıkış, Bıkma, Bilim, Biliş, Ilıma, Işıma, İblağ, İğlik, İkbal, İklim, İkmal, İlmik, İmalı, İmbik, İmlik, İşkal, İşkil, İşlik, Kabil, Kakım, Kakış,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağlı, Akıl, Akım, Akış, Akik, Akil, Akim, Aklı, Akli, Alık, Alım, Alış, Alil, Alim, Allı, Amil, Aşık, Aşım, Babi, Bağı, Bakı, Baki, Bibi, Bili, Bişi, Iğıl, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, İbik, İbiş, İlam, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ağı, Akı, Ali, Aşı, Aşk, Bağ, Bak, Bal, Baş, İka, İki, İla, İlk, İma, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kığ, Kıl, Kış, Kik, Kil, Kim, Lak, Lal, Lam, Lığ, Lim, Mai, Mal, Maş, Mil, Şak, Şal, Şık, Şia, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Al, Am, Aş, İğ, İl, İm, İş, Ki, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.