BIYIKSIZ (TDK)

Bıyığı olmayan, bıyığını tıraş etmiş olan: "Bıyıksız yüzünde uykusuz gecelerin buruşukları var."- P. Safa.

Bıyıksız kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi I , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURU Nedir?

Sancı, buruntu.

BURUŞUK Nedir?

Gerginliği, düzgünlüğü kalmamış, buruşmuş olan.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

GECELERİ Nedir?


1 . Gece vaktinde.
2 . Her gece: "Geceleri bile düşsüz koyu bir uyku çeker."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TIRAŞ Nedir?


1 . Saç veya sakalı kesme işi, yülüme: "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu."- M. Ş. Esendal.
2 . Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme: "Asker tıraşı."- .
3 . Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal: "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."- .
4 . Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
5 . argo Yalan, asılsız, bıktırıcı söz: "Bırak tıraşı, doğru konuş."- .

UYKUSUZ Nedir?


1 . Uyumamış veya uykusunu alamamış.
2 . zarf Uyumadan, uykusunu almadan: "Dün geceyi uykusuz geçirdiği odaya dönmek fikri onu âdeta ürkütüyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

B I I I K S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bıyıksız,

5 Harfli Kelimeler

Bıyık,

4 Harfli Kelimeler

Kıyı, Sıkı, Sızı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Isı, Kız, Sık,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.