BIRAKILMAK (TDK)

Bırakma işine konu olmak, terk edilmek: "Bırakılınca azat edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı."- S. F. Abasıyanık.

Bırakılmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZAT Nedir?


1 . Serbest bırakma.
2 . Okullarda paydos.
3 . sıfat Serbest bırakılmış olan.

BIRAKMA Nedir?


1 . Bırakmak işi.
2 . Salıverme, terk.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KIRLANGIÇ Nedir?


1 . Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo): "Kırlangıç yapar yuvayı / Çamur sıvayı sıvayı"- Anonim şiir.
2 . tarih Osmanlı donanmasında yer alan, karakol ve keşif işlerinde kullanılan, yelkenli ve kürekli küçük bir tür savaş gemisi: "Dinlemesine dinliyorum ama bak limana bir kırlangıç giriyor."- F. F. Tülbentçi.
3 . halk ağzında Öküz arabasında arka dingil ve tekerlekleri özeğe bağlayan çatal ağaç.
4 . halk ağzında Köyleri dolaşarak göz hastalıklarını ve özellikle akbasmayı iyi ettiğini öne süren sahte hekim.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

A A B I I K K L M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bırakılmak,

9 Harfli Kelimeler

Bırakılma, Kırıklama,

8 Harfli Kelimeler

Bakılmak, Bakımlık, Balkımak, Bıkılmak, Bılkımak, Bırakmak, Karılmak, Karmalık, Kırılmak, Kırkılma, Kırklama, Kırmalık,

7 Harfli Kelimeler

Akbalık, Arıklık, Arkalık, Bakılma, Bakımlı, Bakırlı, Balkıma, Bıkılma, Bılkıma, Bırakım, Bırakma, Iklamak, Iraklık, Kabalık, Kabarık, Kakılma, Kakmalı, Karalık, Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Kırılma, Kırmalı, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Amalık, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Armalı, Bakkal, Bakmak, Balkar, Balkır, Barlam, Bıkmak, Iklama, Ilımak, Iraklı, Iramak, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma, Karlık, Karmak, Karmık, Kılmak, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Mablak, Malkar, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Aklık, Akmak, Alarm, Alkım, Almak, Ambar, Bakam, Bakım, Bakır, Bakla, Bakma, Balar, Balık, Balkı, Barak, Barka, Bıkma, Ilıma, Irama, Irmak, Kabak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalbı, Kalık, Kalım, Kalma, Karık, Karlı, Karma, Kılık, Kılır, Kılma, Kımıl, Kırba, Kırık, Kırım,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akak, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Ilık, Ilım, Irak, Kaba, Kaka, Kala, Kama, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Lama, Mala, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Bak, Bal, Bar, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.