BINGILDAMAK (TDK)

Et ve sıvı yumuşaklık veya şişmanlık sebebiyle oynamak, titremek.

Bıngıldamak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OYNAMA Nedir?

Oynamak işi: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı"- A. İlhan.

OYNAMAK Nedir?


1 . Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak: "Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor."- H. R. Gürpınar.
2 . Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek: "Babalar çocuklarının yanında rakı içer, kumar oynarsa çocuklar da ayyaş ... olurlar."- B. Felek.
3 . Kımıldamak, hareket etmek.
4 . (-le) Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak.
5 . Bir film, oyun vb.nde rol almak: "Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı."- Y. Z. Ortaç.
6 . Film gösterilmek: "Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?"- .
7 . Tiyatro eseri sahneye konmak: "Birisi dedi ki bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış."- M. Ş. Esendal.
8 . Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek: "Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim."- P. Safa.
9 . Sarsılmak, yeri değişmek: "Depremde yapı oynadı."- .
10 . Sporla ilgili çalışmalara katılmak: "Tenis oynamak."- . 1
1 . Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak: "Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi ne de danslarından bahsetti."- R. H. Karay. 1
2 . Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak: "Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla."- N. Cumalı. 1
3 . Değişiklik göstermek: "Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar."- . 1
4 . (-le) Tehlikeye düşürmek: "Benim sağlığımla oynama."- . 1
5 . Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek. 1
6 . (-le), mecaz Rastgele yön vermek, aldatmak: "Talih bizimle oynuyor."- . 1
7 . (-le), mecaz Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak: "Koca adamla oynamaya utanmıyor musun?"- . 1
8 . mecaz Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

ŞİŞMANLIK Nedir?

Şişman olma durumu: "Kaplıcalara gidiyorsun ama bir türlü bu şişmanlıktan kurtulamıyorsun."- F. R. Atay.

TİTREM Nedir?

Ton.

TİTREME Nedir?

Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay.

TİTREMEK Nedir?


1 . Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak.
2 . (-den) Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak: "Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ses kısık ve kesik çıkmak.
4 . Çok üşümek.
5 . Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak.
6 . (-den), mecaz Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YUMUŞAKLIK Nedir?


1 . Yumuşak olma durumu: "Göğsünde ilk defa bir kadın vücudunun sıcaklığını, yumuşaklığını hissediyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Ilımlı, iyi davranma, mülayemet.

A A B D G I I K L M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bıngıldamak,

10 Harfli Kelimeler

Bıngıldama, Gıdıklanma,

9 Harfli Kelimeler

Bıngıldak, Gıdıklama,

8 Harfli Kelimeler

Bakımdan,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adımlık, Aklımda, Alınmak, Anılmak, Anmalık, Bakılma, Bakımlı, Bakındı, Bakınma, Balkıma, Bıkılma, Bılkıma, Damaklı, Damgalı, Ilgamak, Ilınmak, Kadınlı, Kalgıma, Kalınma, Kılınma, Kınlama,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Alındı, Alınma, Amalık, Analık, Anılık, Anılma, Baklan, Balgam, Balkan, Banmak, Dalgın, Dalmak, Damalı, Gamalı, Ganalı, Gıdalı, Ikınma, Iklama, Ilgama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Kamalı, Kangal, Kılgın, Kınalı, Kınama, Mablak, Manalı, Mandal, Mangal,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abdal, Ablak, Adalı, Adamı, Adına, Aklan, Akman, Algın, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Bakam, Bakan, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Banak, Banal, Banka, Banma, Bıdık, Bıkma, Dalak, Dalan, Dalga, Dalgı, Dalma, Damak, Damal, Damga,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Algı, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Bakı, Bala, Bana, Bank, Dama, Dana, Dang, Dank, Gala, Gama, Gıda, Gına, Ilık, Ilım, Kaba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Aka, Akı, Ala, Alg, Ama, Ana, Anı, Bad, Bak, Bal, Ban, Dal, Dam, Gak, Gam, Gık, Kal, Kam, Kan, Kıl, Kın, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Al, Am, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.