BIKTIRMAK (TDK)

Bıkmasına yol açmak, bıkkınlık vermek, usandırmak: "Bilmiyorum fakat bu Müfit meselesi beni bıktırdı."- P. Safa.

Bıktırmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

BIKKINLIK Nedir?

Çok bıkmış olma durumu: "Konakta da eskiye karşı bir bıkkınlık, bir usanç yok değildi."- S. Ayverdi.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

MESEL Nedir?


1 . Örnek alınacak söz: "Büyük annemin sık sık kullandığı bir mesel belleğimde beliriyor."- H. Taner.
2 . Atasözü.
3 . Eğitici hikâye veya masal.

MESELE Nedir?


1 . Sorun: "Nevin meseleyi derhâl anlayarak kapıya geldi, arabacıya seslendi."- P. Safa.
2 . Güç iş: "Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir."- R. N. Güntekin.
3 . eskimiş, matematik Problem.

MÜFİT Nedir?


1 . Yararlı, faydalı.
2 . Anlatan, ifade eden.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

USANDIRMA Nedir?

Usandırmak işi.

USANDIRMAK Nedir?

Usanmasına yol açmak: "Her gün birbirine benzeyen ölçülü, kavgasız yaşayış, bilmeyerek ikisini de usandırdı."- M. Ş. Esendal.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A B I I K K M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bıktırmak,

8 Harfli Kelimeler

Bıktırma, Kırıtmak,

7 Harfli Kelimeler

Batırık, Bırakım, Bırakıt, Bıtırak, Kakırtı, Kırıtma,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Bıkmak, Karmık, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Tıkmak, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Atmık, Bakım, Bakır, Batık, Batkı, Bıkma, Irmak, Kakım, Karık, Katık, Katım, Katır, Katkı, Kırat, Kırba, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kıtık, Kıtır, Martı, Rabıt, Rakım, Takım, Tarım, Tıkım, Tıkır, Tıkma, Tımar, Tırak, Tırık,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Arık, Artı, Atık, Atım, Atkı, Bakı, Barı, Bark, Batı, Irak, Itır, Karı, Kart, Katı, Kırk, Kıta, Mark, Mart, Rakı, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Art, Bak, Bar, Bat, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kat, Kır, Kıt, Mat, Rab, Ram, Tab, Tak, Tam, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.