BIÇKINLAŞMAK (TDK)

Kabadayılık taslamak: "Mahalleliden biri sana sataşırsa öyle bize yaptığın gibi sertlenip bıçkınlaşma."- H. R. Gürpınar.

Bıçkınlaşmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BIÇKIN Nedir?


1 . Külhanbeyi, kabadayı: "Ulan, onlar bey, sen bıçkın."- H. R. Gürpınar.
2 . sıfat Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur: "Sekiz tane bıçkın, sekiz tane ayağı filarlı pınar başı çocuğuna kim laf dinletebilir ki..."- S. F. Abasıyanık.

BİRİ Nedir?

ya da.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KABADAYILIK Nedir?

Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış, heriflik: "Bu Manisa'da kabadayılığı ile ün salmış bir adamın oğluydu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖYLE Nedir?


1 . Onun gibi olan, ona benzer: "Ben öyle bir şey demedim."- R. H. Karay.
2 . zarf O yolda, o biçimde, o tarzda: "... öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki insanı çileden çıkarıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece: "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"- .

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

TASLAMA Nedir?

Taslamak eylemi.

TASLAMAK Nedir?


1 - Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek.
2 - (Taşçılıkta) Bir taşın kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak.
3 - Gözetlemek, gizlice izlemek.

A A B I I K K L M N Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bıçkınlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Başmakçılık, Bıçkınlaşma, Çıkkınlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Çıkılanmak, Çıkınlamak, Işıklanmak, Kaçışılmak, Kamçılanış,

9 Harfli Kelimeler

Açıklanış, Açımlanış, Başkanlık, Başmaklık, Çakışmalı, Çıkılamak, Çıkılanma, Çıkınlama, Işıklanma, Işınlamak, Kaçışılma, Kamçıbaşı,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akşamlık, Akşınlık, Aşkınlık, Bakanlık, Bakılmak, Bakımlık, Bakınmak, Bakışmak, Balıkçın, Balkımak, Başakçık, Başkalık, Başlıkçı, Başmakçı, Bıçaklık, Bıkılmak, Bıkışmak, Bılkımak, Çakılmak, Çakışmak, Çakmaklı, Çalınmak, Çalışkan, Çalışmak, Çalkanış, Çanaklık, Çıkılama, Çıkılmak, Çıkışmak, Çınlamak, Işıklama, Işılamak, Işınlama, Kaçılmak, Kaçınmak, Kaçışmak, Kalınmak, Kalkınış, Kalkınma,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Açılmak, Açınmak, Açmalık, Akbalık, Akışkan, Akışmak, Akkışla, Alınmak, Alışkan, Alışkın, Alışmak, Alkışçı, Almaşık, Anaçlık, Anıklık, Anılmak, Anlaşık, Anlıkçı, Anmalık, Aşçılık, Aşıklık, Aşılmak, Aşınmak, Bakılma, Bakımlı, Bakınış, Bakınma, Bakışım, Bakışma, Balıkçı, Balkıma, Başakçı, Başaklı, Bıçaklı, Bıkılma, Bıkışma, Bılkıma, Çakılış, Çakılma,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Açılım, Açılış, Açılma, Açınım, Açınma, Açkılı, Akışlı, Akışma, Alaçık, Alaşım, Alıkça, Alınış, Alınma, Alışık, Alışkı, Alışma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anılık, Anılış, Anılma, Aşıklı, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Bakkal, Baklan, Bakmak, Balçak, Balçık, Balkan, Banmak, Başçık, Başkan, Başlık, Başmak, Başmal, Bıçkın,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Açlık, Açmak, Akbaş, Akçıl, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Akşam, Akşın, Alçak, Alkan, Alkım, Alkış, Almaç, Almak, Alman, Almaş, Alnaç, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Bakaç, Bakam, Bakan, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Banak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Açan, Açık, Açım, Açış, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşma, Bakı, Bala, Bana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Baç, Bak, Bal, Ban, Baş, Çak, Çal, Çam, Çan, Çın, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kıç, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lam, Lan, Maç, Mal, Maş, Nal, Nam, Şak, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, Am, An, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.