BIÇAKLIK (TDK)


1 . Bıçak koyacak yer.
2 . sıfat Bıçak yapmaya elverişli (maden).

Bıçaklık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı B sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BIÇAK Nedir?


1 . Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç: "Ekmek bıçağı. Sebze bıçağı."- .
2 . Çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç: "Basımevi bıçağı."- .

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

KOYACAK Nedir?

İçine öteberi koymaya yarayan şey.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A B I I K K L Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bıçaklık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Balıkçı, Bıçaklı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Balçık, Çakılı, Ilıkça, Kaçlık, Kılçık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Balık, Balkı, Bıçak, Bıçık, Bıçkı, Çakıl, Çalık, Çalkı, Çıkak, Çıkık, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalbı, Kalıç, Kalık, Kılıç, Kılık, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Bakı, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Kaçı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Baç, Bak, Bal, Çak, Çal, Kaç, Kak, Kal, Kıç, Kıl, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.