BÜYÜMSEMEK (TDK)

Büyüksemek.

Büyümsemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKSEMEK Nedir?

Büyük olduğunu kabul etmek.

B E E K M M S Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Büyümsemek,

9 Harfli Kelimeler

Büyükseme, Büyümseme,

7 Harfli Kelimeler

Büyümek,

6 Harfli Kelimeler

Büyüme,

5 Harfli Kelimeler

Bükme, Büküm, Büyük, Emmek, Esmek, Kesme, Kümes, Küsme, Sekme, Seyek, Sübek, Sübye, Sümek, Sümük, Süyek, Süyüm, Yemek, Yüküm,

4 Harfli Kelimeler

Büyü, Ekme, Emek, Emme, Esme, Kebe, Keme, Kese, Küme, Küsü, Meke, Meme, Seme, Ümük, Yeke, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bey, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Kem, Kes, Küs, Mey, Sek, Sem, Üye, Yek, Yem, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, Es, Ey, Ke, Me, Se, Üs, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.