BÜYÜLTEÇ (TDK)

Fotoğraf ve resim büyültmeye, büyültüp basmaya yarayan aygıt, agrandisör.

Büyülteç kelimesi baş harfi B son harfi Ç olan bir kelime. Başında B sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ç . Başı B sonu Ç olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AGRANDİSÖR Nedir?

Büyülteç.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

BASMA Nedir?


1 . Basmak işi.
2 . Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua.
3 . İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun.
4 . Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."- P. Safa.
6 . jeoloji Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.
7 . sıfat Basılmış, matbu.
8 . halk ağzında Gübre, tezek.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜLTME Nedir?


1 . Büyültmek işi: "İşin içinde bir büyültme, bir şişirme var."- H. Taner.
2 . Fotoğraf ve resimlere boyut kazandırma işlemi, agrandisman.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

B E L T Y Ç Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Büyülteç,

7 Harfli Kelimeler

Büyüteç,

5 Harfli Kelimeler

Bütçe, Tüylü,

4 Harfli Kelimeler

Büyü, Tülü, Üçlü,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bey, Leb, Ley, Tel, Tül, Tüy, Ütü, Üye, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, El, Et, Ey, Le, Te, Üç, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.