BÜYÜLEYİCİLİK (TDK)

Büyüleyici olma durumu.

Büyüleyicilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı B sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜLEYİCİ Nedir?

Etkileyen, çekici niteliği olan (kimse veya şey).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

B C E K L L Y Y Ü Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Büyüleyicilik,

10 Harfli Kelimeler

Büyüleyici,

9 Harfli Kelimeler

Bilecikli, Yükleyici,

8 Harfli Kelimeler

Bileyici, İyilikle,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Bilecik, Bilyeli, Büyücek, Külliye, Yücelik, Yüklüce,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beylik, Bilici, Biyeli, İbikli, İlikli, İlkeci, İyelik, İyicil, İyilik, Lüleci, Üyelik, Yilbik, Yiyici,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Belli, Bicik, Bilek, Bilye, Biyel, Büyük, Celil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Eylül, İkici, İkili, İlkel, İyice, Kelli, Killi, Külli, Küllü, Leyli, Yelli, Yüklü, Yülük,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Biye, Büyü, Celi, Ekli, Elci, Elik, Elli, İbik, İlik, İlke, İlle, Kile, Lice, Lüle, Ülke, Ülkü, Yüce,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bey, Bük, Ekü, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kil, Kül, Leb, Ley, Lük, Üye, Yek, Yel, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Ey, İl, Ke, Ki, Le, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.