BÜYÜLEYİCİ (TDK)

Etkileyen, çekici niteliği olan (kimse veya şey).

Büyüleyici kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİCİ Nedir?


1 . Çekme işini yapan.
2 . mecaz Alımlı: "Necdet için bu öbüründen daha çekici değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . isim Kaza veya arıza yapan aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

B C E L Y Y Ü Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Büyüleyici,

6 Harfli Kelimeler

Biyeli,

5 Harfli Kelimeler

Bilye, Biyel, İyice,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Biye, Büyü, Celi, Elci, Lice, Yüce,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bey, İle, İye, İyi, Leb, Ley, Üye, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Ey, İl, Le, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.