BÜYÜLENMEK (TDK)

Büyüleme işine konu olmak: "Düşlerimin tiyatrosuydu benim. Önümden geçerken bile büyülenirdim."- N. Cumalı.

Büyülenmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TİYATRO Nedir?


1 . Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer: "Her tiyatronun holünde ille smokinli bir müdüre rastlayacaksınız."- H. Taner.
2 . Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup: "Tiyatro kuruldu, birinci temsilden sonra da kapandı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Oyun yazma sanatı: "Ben o tarihte, kendimi az çok bir tiyatro yazarı addetmekteyim."- H. F. Ozansoy.
4 . Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü: "Eskiden tiyatro Osmanlıcaya ibret sözü ile çevrilmişti."- F. R. Atay.

B E E K L M N Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Büyüklenme, Büyülenmek,

9 Harfli Kelimeler

Büyülemek, Büyülenme,

8 Harfli Kelimeler

Büyüleme, Yüklenme, Yülünmek,

7 Harfli Kelimeler

Bükülme, Bükünme, Büyümek, Ünlemek, Yükleme, Yükünme, Yülümek, Yülünme,

6 Harfli Kelimeler

Büklüm, Büyüme, Ünleme, Yelken, Yelmek, Yenmek, Yüklem, Yülüme,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Benek, Büken, Bükme, Büküm, Bükün, Bünye, Büyük, Eklem, Elmek, Enlem, Eylem, Kelem, Künye, Lümen, Melek, Ünlem, Yelek, Yelme, Yemek, Yenme, Yüklü, Yüküm, Yükün, Yülük, Yünlü,

4 Harfli Kelimeler

Büyü, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Kebe, Kele, Keme, Kene, Küme, Leke, Meke, Menü, Mülk, Ülen, Ülke, Ülkü, Ümük, Ünlü, Ünye, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bey, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Kül, Leb, Ley, Lük, Men, Mey, Nem, Ney, Üye, Yek, Yel, Yem, Yen, Yük, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Ey, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ün, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.