BÜYÜKSEMEK (TDK)

Büyük olduğunu kabul etmek.

Büyüksemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

B E E K K M S Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Büyüksemek,

9 Harfli Kelimeler

Büyükseme,

7 Harfli Kelimeler

Büyümek,

6 Harfli Kelimeler

Bükmek, Büyüme, Kesmek, Küsmek, Sekmek, Yüksek, Yüksük,

5 Harfli Kelimeler

Bükme, Bükük, Büküm, Büyük, Ekmek, Esmek, Kesek, Kesme, Kümes, Küskü, Küsme, Sekme, Seyek, Sübek, Sübye, Sümek, Sümük, Süyek, Süyüm, Yemek, Yüküm,

4 Harfli Kelimeler

Büyü, Ekme, Emek, Esme, Kebe, Keke, Keme, Kese, Küme, Küsü, Meke, Seme, Ümük, Yeke, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bey, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Kek, Kem, Kes, Küs, Mey, Sek, Sem, Üye, Yek, Yem, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, Es, Ey, Ke, Me, Se, Üs, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.