BÜYÜKKÖPEK (TDK)

Güney Yakımküre'de bir takımyıldız.

Büyükköpek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNEY Nedir?


1 . Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı: "Konya, Ankara'nın güneyindedir."- .
2 . Güneş gören yer.
3 . Lodos.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKIMYILDIZ Nedir?

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

B E K K K P Y Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Bükük, Büyük, Köpek, Köpük,

4 Harfli Kelimeler

Böke, Büyü, Eyüp, Küpe, Öbek, Öykü, Peyk,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bey, Bük, Ekü, Kek, Kep, Kök, Köy, Küp, Öke, Pek, Pey, Üye, Yek, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Ey, Ke, Pe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.