BÜYÜKELÇİ (TDK)

Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir.

Büyükelçi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı B sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

SEFİR Nedir?

Elçi: "Bu sefirlerin ... kambiyo işlerinde mühim rolleri var."- P. Safa.

TEMSİL Nedir?


1 . Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
2 . Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme.
3 . Oyun: "Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim."- S. F. Abasıyanık.
4 . edat, halk ağzında Söz gelişi.
5 . eskimiş, biyoloji Özümleme.

TEMSİLCİ Nedir?


1 . Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
2 . Benzerlerine örnek olan kimse veya şey: "Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi."- N. Cumalı.
3 . ticaret Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

B E K L Y Ç Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Büyükelçi,

7 Harfli Kelimeler

Büyükçe, İçbükey,

6 Harfli Kelimeler

Beylik, Üyelik,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Belik, Belki, Bilek, Bilye, Biyel, Büküç, Büyük, Çekül, Çelik, Çilek, Külçe, Üçlük, Yükçü, Yüklü, Yülük,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Biye, Büyü, Çeki, Çile, Ekli, Elçi, Elik, İçel, İlçe, İlke, Keçi, Kile, Üçlü, Ülke, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bey, Bük, Çek, Çil, Çiy, Çük, Ekü, Elk, İle, İlk, İye, Kel, Kil, Kül, Leb, Ley, Lük, Üye, Yek, Yel, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Ey, İç, İl, Ke, Ki, Le, Üç, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.