BÜTÜNLEYEN (TDK)

Bütün durumuna getiren, mütemmim.

Bütünleyen kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı B sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MÜTEMMİM Nedir?


1 . Tamamlayan, bütünleyen, bitiren: "Hâlbuki birçok kadınlar malumatlarını zarafetlerinin bir mütemmimi addederler."- P. Safa.
2 . matematik Bütünler.
3 . isim, dil bilgisi Tümleç.

B E E L N N T Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bütünleyen,

6 Harfli Kelimeler

Bülten,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Bünye, Büten, Bütün, Elbet, Entel, Lünet, Teyel, Tünel, Tüylü, Yünlü,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Büyü, Ebet, Eten, Nene, Tülü, Ülen, Ünlü, Ünye, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bet, Bey, Ebe, Leb, Ley, Net, Ney, Tel, Ten, Tül, Tün, Tüy, Ütü, Üye, Yel, Yen, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, En, Et, Ey, Le, Ne, Nü, Te, Ün, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.