BÜTÜNLENMEK (TDK)

Bütünleme işine konu olmak, ikmal edilmek, tamamlanmak: "Ve yıldızlar indikçe bakışlarınla / Bütünlenirdi varlığım."- T. Oflazoğlu.

Bütünlenmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

BÜTÜNLEME Nedir?


1 . Tamamlama, tam duruma getirme, ikmal.
2 . eğitim bilimi Bütünleme sınavı.

EDİLMEK Nedir?

Etme işine konu olmak, yapılmak: "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."- .

İKMAL Nedir?


1 - Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.
2 - Bitirme, bütünleme.
3 - Tümcenin ya da dizenin anlamını sonra gelen tümce ya da dizeyle tamam- lama.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OFLAZ Nedir?

İyi, güzel, mükemmel.

TAMAM Nedir?


1 . Bütün, tüm: "Paranın tamamını verdim."- .
2 . Eksiksiz: "Bu kitap tamam değildir."- .
3 . Yanlış ve yalan olmayan, doğru.
4 . Tamamlanmış, bitmiş: "Haydi Abbas, vakit tamam / Akşam diyordun işte oldu akşam."- C. S. Tarancı.
5 . edat, teklifsiz konuşmada Evet.
6 . ünlem Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz: "Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla uğraşacağız!"- .

TAMAMLANMA Nedir?

Tamamlanmak işi.

TAMAMLANMAK Nedir?


1 . Eksiksiz duruma getirilmek, tamam olmak, bütünlenmek.
2 . Bitirilmek: "Ayakkabıları çıkarıp terlikleri giyme faslı tamamlanmıştır."- T. Buğra.

YILDIZ Nedir?


1 . Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı.
2 . Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner.
3 . Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: "Türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır."- .
4 . sıfat Bu biçimde olan.
5 . mecaz Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç.
6 . mecaz Baht, şans, talih.
7 . denizcilik Kuzey yönü, kuzey.

B E E K L M N N T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bütünlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Bütünlemek, Bütünlenme,

9 Harfli Kelimeler

Bütünleme, Ütülenmek,

8 Harfli Kelimeler

Ünlenmek, Ünletmek, Ütülemek, Ütülenme,

7 Harfli Kelimeler

Bükülme, Bükünme, Kütleme, Tükenme, Tünemek, Ünlemek, Ünlenme, Ünletme, Ütüleme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Büklüm, Bülten, Kement, Kümbet, Lüknet, Menent, Tembel, Tümbek, Tümlük, Tüneme, Tünmek, Ünleme, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Benek, Büken, Bükme, Büküm, Bükün, Büten, Bütün, Eklem, Elbet, Elmek, Enlem, Entel, Etken, Etmek, Etmen, Kelem, Kenet, Keten, Külte, Kütle, Kütlü, Lümen, Lünet, Melek, Nükte, Tekel, Tekme, Tekne, Telek, Telem, Temek, Temel, Tümel, Tümen, Tünek, Tünel, Tünme, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Ebet, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Etek, Eten, Etme, Kebe, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete, Kült, Küme, Leke, Meke, Menü, Mülk, Nene, Teke, Tülü, Ülen, Ülke, Ülkü, Ümük, Ünlü, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bet, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Ket, Kül, Küt, Leb, Lük, Men, Met, Nem, Net, Tek, Tel, Tem, Ten, Tül, Tüm, Tün, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Et, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.