BÜTÜNLEME (TDK)


1 . Tamamlama, tam duruma getirme, ikmal.
2 . eğitim bilimi Bütünleme sınavı.

Bütünleme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı B sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BÜTÜNLEME Nedir?


1 . Tamamlama, tam duruma getirme, ikmal.
2 . eğitim bilimi Bütünleme sınavı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

İKMAL Nedir?


1 - Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.
2 - Bitirme, bütünleme.
3 - Tümcenin ya da dizenin anlamını sonra gelen tümce ya da dizeyle tamam- lama.

SINAV Nedir?


1 . Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test.
2 . mecaz Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum: "Evliliğin ilk yılları bir sınavdır."- .

TAMAM Nedir?


1 . Bütün, tüm: "Paranın tamamını verdim."- .
2 . Eksiksiz: "Bu kitap tamam değildir."- .
3 . Yanlış ve yalan olmayan, doğru.
4 . Tamamlanmış, bitmiş: "Haydi Abbas, vakit tamam / Akşam diyordun işte oldu akşam."- C. S. Tarancı.
5 . edat, teklifsiz konuşmada Evet.
6 . ünlem Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz: "Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla uğraşacağız!"- .

TAMAMLAMA Nedir?

Tamamlamak işi, itmam: "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor."- N. Cumalı.

B E E L M N T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bütünleme,

8 Harfli Kelimeler

Ütülenme,

7 Harfli Kelimeler

Ünletme, Ütüleme,

6 Harfli Kelimeler

Bülten, Tembel, Tüneme, Ünleme, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Büten, Bütün, Elbet, Enlem, Entel, Etmen, Lümen, Lünet, Telem, Temel, Tümel, Tümen, Tünel, Tünme, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Ebet, Elem, Emel, Emen, Emet, Eten, Etme, Menü, Tülü, Ülen, Ünlü, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bet, Ebe, Leb, Men, Met, Nem, Net, Tel, Tem, Ten, Tül, Tüm, Tün, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, Et, Le, Me, Ne, Nü, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.