BÜTÜNLEŞTİRİCİ (TDK)

Bütünleşmeyi sağlayan.

Bütünleştirici kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi İ . Başı B sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

BÜTÜNLEŞME Nedir?

Bütünleşmek işi, entegrasyon.

B C E L N R T T Ü Ü İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Bütünleştirici,

8 Harfli Kelimeler

Belirtiş, Birincil, Bütünler, İnceltiş, Türetici,

7 Harfli Kelimeler

Beliriş, Belirti, Beşinci, Birinci, Bitiriş, Cilbent, Cüretli, Eritici, İlerici, İletici, İnceliş, İncitiş, İşlenti, Lüterci, Rütbeli, Şeritli, Tecrübi, Tibetli, Tülbent, Türenti, Ücretli, Üretici,

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Beşiri, Betili, Bilici, Binici, Bitler, Bitter, Bülten, Eritiş, İleniş, İletiş, İlinti, İnilti, İnişli, İrinli, İrinti, İtiliş, Ritüel, Şiirce, Şiirli, Tebcil, Tebşir, Tecrit, Tentür, Teşrii, Teşrin, Tirlin, Tribün, Trişin, Türbin, Üniter, Üretiş,

5 Harfli Kelimeler

Belit, Benci, Benli, Beril, Beşli, Bilet, Bilir, Biliş, Biner, Biniş, Binit, Birci, Birli, Bitiş, Bitli, Bücür, Büten, Bütün, Cebin, Cebir, Cibin, Cibre, Cinli, Cirit, Cüret, Erbin, Erciş, İbret, İleri, İleti, İncil, İncir, İrice, İrite, İşret, İtici, Libre, Linet, Liret, Litre,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bent, Beri, Beti, Bile, Bili, Bini, Biri, Bişi, Breş, Brit, Brüt, Celi, Cilt, Ecir, Elci, Elit, Elti, Enir, Enli, Eril, Erin, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, Etüt, İbiş, İbne, İbre, İnce, İnci, İniş, İnti, İrin, İşli, İşte, İtiş, Lice,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Beş, Bet, Bin, Bir, Bit, Bre, Cer, Cet, Cin, Eti, İle, İni, İri, İti, Leb, Leş, Lir, Net, Niş, Ret, Şeb, Şen, Şer, Şet, Şii, Tel, Ten, Ter, Tin, Tül, Tün, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, En, Er, Eş, Et, İl, İn, İş, İt, Le, Ne, Nü, Re, Şe, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.