BÜROKRATİK (TDK)


1 . Kamu yönetimi ile ilgili: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir yol aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . mecaz Kırtasiyecilikle ilgili.

Bürokratik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KAMU Nedir?


1 . Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
2 . Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme: "Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş."- H. Taner.
3 . sıfat, eskimiş Hep, bütün: "Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize."- Yunus Emre.

KIRTASİYE Nedir?


1 . Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü.
2 . Kâğıtla yapılan işlemler.

KIRTASİYECİ Nedir?


1 . Kırtasiye satan kimse.
2 . sıfat, mecaz Bürokrat.

KIRTASİYECİLİK Nedir?


1 . Kırtasiyecinin yaptığı iş.
2 . mecaz Bürokrasi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTADA Nedir?


1 . Sonucu belli olmayan (karşılaşma).
2 . zarf Topluluk içinde, arasında.
3 . zarf Görünür yerde, göz önünde: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A B K K O R R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bürokratik,

8 Harfli Kelimeler

Bürokrat, Türkkari,

6 Harfli Kelimeler

Arktik, Brokar, Kaotik, Karbür, Kokart, Rikkat, Takrir,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akort, Bakir, Barit, Barok, Batik, Borak, Borat, Borik, İkrar, Kabir, Kibar, Kobra, Kotra, Kriko, Kroki, Kübik, Kürar, Kürit, Orkit, Ortak, Rakik, Rakit, Rakor, Tabir, Tarik, Torak, Torba, Torik, Triko, Türki,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akit, Akor, Aort, Atik, Baki, Bari, Bark, Baro, Bati, Biat, Bira, Bora, Brik, Brit, Brüt, Büro, İbra, İrat, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Koka, Kora, Kort, Kota, Kürk, Kürt, Okar, Okka, Orak, Orta, Rika, Roba, Roka, Rota, Tabi, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Akü, Ari, Ark, Art, Ati, Bak, Bar, Bat, Bir, Bit, Boa, Bok, Bor, Bot, Bük, İka, İta, Kak, Kar, Kat, Kik, Kir, Kit, Kok, Kor, Kot, Kür, Küt, Oba, Ora, Rab, Rot, Tab, Tak, Tar, Tik, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Ar, At, İt, Ki, Ok, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.