BÜKÜNMEK (TDK)


1 . Kıvrılmak, bükülmek.
2 . Ağrıdan, sancıdan kıvranmak.

Bükünmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı B sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞRI Nedir?

Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı: "Sabah yataktan müthiş bir omuz ağrısı ile kalkmıştı."- H. Taner.

BÜKÜLMEK Nedir?


1 . Bükme işine konu olmak, katlanmak: "Yerde kenarı bükülmüş bir seccade vardı."- F. R. Atay.
2 . İplik eğrilmek.
3 . Eğilmek.
4 . Yönelmek.

KIVRANMA Nedir?

Kıvranmak işi.

KIVRANMAK Nedir?


1 . Ağrı, sancı gibi bedensel veya korku, heyecan gibi ruhsal nedenlerle vücut eğilip bükülmek: "Hasta, yorganın altında biraz kıvranarak devam etti."- P. Safa.
2 . mecaz Acı çekmek, üzülmek: "Yıllardan beri düşmanların eline düşmüş olan bu kıymetli vatanın sönmez matemlerini tutar, elemler içinde kıvranmaktan acı bir haz duyarım."- Ö. Seyfettin.
3 . mecaz Bir şeye çok gereksinim duymak: "Su, su diye kıvrandı."- .

KIVRILMA Nedir?


1 . Kıvrılmak işi, bükülme: "Babasına dille değil, sancıdan ölüyor gibi birkaç kıvrılma, burkulma ile karşılık verdi."- H. R. Gürpınar.
2 . jeoloji Yer kabuğunun içten gelen etkenlerle dalgalı bir biçim alması.

KIVRILMAK Nedir?


1 . Eğrilip bükülmek.
2 . Kıvrık bir duruma gelmek.
3 . Yuvarlak bir biçim almak.
4 . Dar bir yere büzülerek yatmak: "Bulunduğum yerde kıvrılıp yatmanın bir kolayını arıyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Dönmek, sapmak: "Ben onu görmemişçesine, gözlerimi ileriye dikerek yan yola kıvrıldım."- H. Z. Uşaklıgil.
6 . Katlanmak, bükülmek, kırılmak.
7 . Yol dönemeçli, virajlı olmak.

SANCI Nedir?


1 . İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı: "Ani bir diş ağrısı gibi, manevi bir sancı ruhumu burmaya başladı."- H. C. Yalçın.
2 . mecaz Sıkıntı.

B E K K M N Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bükünmek,

7 Harfli Kelimeler

Bükünme,

6 Harfli Kelimeler

Bükmek,

5 Harfli Kelimeler

Büken, Bükme, Bükük, Büküm, Bükün,

4 Harfli Kelimeler

Küme, Künk, Menü, Ümük,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Ben, Bük, Ekü, Kek, Kem, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Em, En, Ke, Me, Ne, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.