BÖYLESİ (TDK)

Bunun gibisi, bu biçimde olanı: "Doğrusu Hazreti Halit'in türbedarları arasında bile böylesi zor bulunur."- H. R. Gürpınar.

Böylesi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BÖYLESİ Nedir?

Bunun gibisi, bu biçimde olanı: "Doğrusu Hazreti Halit'in türbedarları arasında bile böylesi zor bulunur."- H. R. Gürpınar.

BUNUN Nedir?

"Bu" adılının tamlayan durumu.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GİBİSİ Nedir?

Benzeri: "Ahmet gibisi yok."- .

HALİ Nedir?

Boş, ıssız, tenha.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TÜRBE Nedir?

Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı: "Çekirge'de Hüdavendigâr türbesini ziyaret ettim."- A. Haşim.

TÜRBEDAR Nedir?

Türbede hizmet gören, türbeyi bekleyen kimse, türbe bekçisi: "Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına / Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem."- M. A. Ersoy.

B E L S Y Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Böylesi,

6 Harfli Kelimeler

Öylesi,

5 Harfli Kelimeler

Bilye, Biyel, Böyle, Sebil,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Biye, Böle, Lise, Öyle, Söbe, Yeis,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bey, İle, İye, Leb, Ley, Lös, Sel, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Es, Ey, İl, İs, Le, Se, Si, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.