BÖNLÜK (TDK)

Bön olma durumu, budalalık, aptallık, sersemlik, saflık.

Bönlük kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi K . Başı B sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

APTALLIK Nedir?


1 . Aptal olma durumu.
2 . Aptalca iş: "Bu hikâye akılalmaz bir aptallıktan başka bir şey değildi."- T. Buğra.

BUDALA Nedir?


1 . Zekâca geri olan (kimse), alık: "Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık."- H. R. Gürpınar.
2 . Ahmak, bön: "Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi."- Ö. Seyfettin.
3 . mecaz Bir şeye aşırı düşkün: "Kibarlık budalası."- .

BUDALALIK Nedir?


1 . Budala olma durumu: "Bir hafta, on gün kimse bu işin bir budalalık, bir delilik olduğunu anlayamadı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Budalaca yapılan iş: "Çok zeki olduğundan budalalığı bağışlamaz, alaya alır, bazen bir kişinin veya bir olayın gülünç yanlarını abartır."- Y. Z. Ortaç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

SAFLIK Nedir?


1 . Saf olma durumu, temizlik, arılık, safiyet: "Yıldız bir çocuk saflığı ile gülümsedi."- A. Gündüz.
2 . mecaz Kolayca aldatılabilme durumu: "Gayet basit bir hile ile saflığımdan istifade ederek işi başardı."- R. N. Güntekin.

SERSEM Nedir?


1 . Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan: "Gürültüden sersem oldum."- .
2 . mecaz Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

SERSEMLİK Nedir?

Sersem olma durumu veya sersemce iş: "... görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı."- Ö. Seyfettin.

B K L N Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bönlük,

5 Harfli Kelimeler

Bölük, Önlük,

4 Harfli Kelimeler

Bölü, Ölük,

3 Harfli Kelimeler

Bön, Bük, Kül, Lök, Lük, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.