BÖLÜTLENME (TDK)

Döllenmiş yumurtanın blastulayı oluşturuncaya dek art arda bölünmesi.

Bölütlenme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı B sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARDA Nedir?


1 . İşaret olarak yere dikilen çubuk.
2 . Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
3 . Ardıl.

BLASTULA Nedir?

Yumurta hücresi embriyo olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜNME Nedir?


1 . Bölünmek işi.
2 . biyoloji Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.
3 . spor Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

DÖLLENMİŞ Nedir?

Döllenmeye uğramış, aşılanmış.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

B E E L L M N T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bölütlenme,

8 Harfli Kelimeler

Tüllenme,

7 Harfli Kelimeler

Bölünme, Ünletme,

6 Harfli Kelimeler

Bellem, Bülten, Ölünme, Önleme, Tembel, Tüneme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Bölen, Bölme, Bölüm, Bölüt, Büten, Elbet, Enlem, Enöte, Entel, Etmen, Lümen, Lünet, Möble, Nöbet, Önlem, Telem, Temel, Tümel, Tümen, Tünel, Tünme, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Böle, Bölü, Ebet, Elem, Emel, Emen, Emet, Eten, Etme, Lüle, Menü, Mönü, Ölet, Ölme, Ölüm, Önel, Önem, Ötme, Ülen, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bet, Bön, Ebe, Leb, Men, Met, Nem, Net, Ölü, Öte, Tel, Tem, Ten, Tül, Tüm, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, Et, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.