BÖLÜNTÜLER (TDK)

bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, °taksimat.

Bölüntüler kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı B sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

B E L L N R T Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bütünler,

7 Harfli Kelimeler

Bölüntü, Bölütlü,

6 Harfli Kelimeler

Bülten, Örtülü, Örüntü, Tellür,

5 Harfli Kelimeler

Bölen, Bölüt, Büten, Bütün, Lünet, Nöbet, Öbürü, Örülü, Ötürü, Rütbe, Törel, Tören, Tünel, Türbe, Türel, Türlü,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Böle, Bölü, Brüt, Lüle, Nötr, Öbür, Ölet, Önel, Ören, Örtü, Ötre, Röle, Töre, Tren, Tülü, Türe, Ülen, Ünlü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bet, Bön, Bre, Leb, Net, Ölü, Örü, Öte, Ret, Tel, Ten, Ter, Tör, Tül, Tün, Tür, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, En, Er, Et, Le, Ne, Nü, Ön, Re, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.