BÖLÜMLENMEK (TDK)

Bölümleme işine konu olmak, sınıflanmak.

Bölümlenmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜMLEME Nedir?

Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SINIFLANMA Nedir?

Bölümlenme.

SINIFLANMAK Nedir?

Bölümlenmek.

B E E K L L M M N Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bölümlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Bölümlemek, Bölümlenme,

9 Harfli Kelimeler

Bölümleme,

8 Harfli Kelimeler

Bölünmek, Küllenme,

7 Harfli Kelimeler

Bölünme, Kölemen, Külleme, Lökleme, Ölünmek, Önlemek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellem, Bölmek, Bönlük, Ölünme, Önleme, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Benek, Bölen, Bölme, Bölük, Bölüm, Büken, Bükme, Eklem, Elmek, Emmek, Enlem, Kelem, Kelle, Kömbe, Lümen, Melek, Möble, Ölmek, Önlem, Önlük, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Böke, Böle, Bölü, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emme, Enek, Kebe, Kele, Keme, Kene, Köle, Küme, Leke, Lüle, Meke, Meme, Menü, Mönü, Mülk, Öbek, Ölme, Ölük, Ölüm, Önel, Önem, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bön, Bük, Ebe, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Kül, Leb, Lök, Lük, Men, Nem, Öke, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.