BÖLÜMLENDİRMEK (TDK)

Bir şeyi bölümlere ayırmak, sınıflandırmak.

Bölümlendirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRMA Nedir?

Ayırmak işi: "Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu."- T. Buğra.

AYIRMAK Nedir?


1 . Bölmek: "Elmayı dörde ayırmak."- .
2 . (-e, -den) Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak: "Çocuklara pastadan biraz ayırdım."- .
3 . Bir yeri bir engelle bölmek.
4 . (-den) Birbirinden uzaklaştırmak.
5 . (-i) Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.
6 . (-den, -e) Seçmek: "Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır."- F. R. Atay.
7 . (-i, -den) İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak: "Karıyı kocasından ayırmak."- .
8 . (-i, -den) Farklı davranmak, fark gözetmek: "Çocuklarımın hepsini aynı derecede severim, onları hiç birbirinden ayırır mıyım?"- .
9 . Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek: "Odayı çocuklara ayırmak."- .

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SINIFLANDIRMA Nedir?


1 . Bölümlendirme.
2 . Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapma.

SINIFLANDIRMAK Nedir?


1 . Bölümlendirmek.
2 . Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapmak.

B D E E K L L M M N R Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Bölümlendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Bölümlendirme,

11 Harfli Kelimeler

Bölümlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Bölümlemek, Bölümlenme,

9 Harfli Kelimeler

Birlenmek, Böldürmek, Bölümleme, Dillenmek, Dökümleme, Döllenmek, İndükleme, Millenmek, Ödünlemek, Önerilmek,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Berkinme, Bilenmek, Birlemek, Birlenme, Böldürme, Bölünmek, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Derilmek, Diklenme, Dilenmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Döllemek, Döllenme, Dönelmek, Dönülmek, Dümbelek, Emdirmek, Erdenlik, İmrenmek, Kirlenme, Körlenme, Küllenme, Mendirek, Millenme, Ödenekli, Ödünleme, Öldürmek, Önderlik, Önerilme, Örneklem, Örükleme,

7 Harfli Kelimeler

Bedelli, Bekinme, Belemir, Belirme, Benekli, Berkime, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Birleme, Blender, Bölmeli, Bölünme, Delinme, Delirme, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dökülme, Dökünme, Dölleme, Dönelme, Dönmeli, Dönülme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Emdirme, Emilmek, Endemik, Erdemli, Erinmek, İlenmek,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Bellek, Bellem, Bellik, Bendir, Benlik, Berdel, Bereli, Bileme, Bilmek, Binmek, Birden, Bölmek, Bönlük, Delmek, Demlik, Denmek, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmen, Dilber, Dileme, Dillek, Dilmek, Dimmer, Dinmek, Direme, Dönmek, Dürmek, Ebelik, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedik, Bedir, Bedük, Bekri, Belde, Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Bende, Benek, Benli, Beril, Bilek, Bilme, Binek, Biner, Binme, Bölen, Bölme, Bölük, Bölüm, Börek, Büken, Bükme, Debil, Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Bile, Böke, Böle, Bölü, Börk, Brik, Debi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bön, Bre, Bük, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Döl, Dük, Dün, Ebe, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Kör, Kül, Kür, Leb, Lim, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Öd, Ön, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.