BÖCEKÇİLLER (TDK)

Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, böcek yiyen, karada yaşayan hayvanlar takımı.

Böcekçiller kelimesi baş harfi B son harfi R olan bir kelime. Başında B sonunda R olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı B sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖCEK Nedir?


1 . Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere.
2 . Istakoza benzer, uzunluğu 30-
40 cm kadar olan, sarı renkli, kısa kıskaçlı, yenilen bir deniz hayvanı.
3 . halk ağzında Kelebek, kurt ve tırtılın dışında kalan küçük hayvancıklar: "Artık onun yalnızca bir böcek ısırığı olduğunu düşünüyordum."- O. Pamuk.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

B C E E K L L R Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Böcekçiller,

8 Harfli Kelimeler

Böcekçil, Böcekler, Reçellik,

7 Harfli Kelimeler

Bilerek, Böcekli, Börekçi, Çekberi, Elçekli, İçerlek, İlerlek, İlkelce, Keçiler, Kelleci, Leçelik, Ölçekli, Reçelci,

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Bellek, Bellik, Bereli, Cebeli, Cebire, Çelebi, Ebelik, Elekçi, İçecek, Keçeci, Keçeli, Keleci, Kölçer, Köleci, Köleli, Körebe, Lekeci, Lekeli, Ökçeli,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Bekri, Belce, Belek, Belik, Belki, Belli, Beril, Bilek, Böcek, Börek, Cebel, Cebir, Celbe, Celil, Cibre, Çecik, Çekel, Çeker, Çelek, Çelik, Çilek, Çökel, Çörek, Ebeli, Ekler, Elcik, Elçek, Ellik, Ercik, Erkeç, Erkli, Erlik, İçrek, İlkel, Kebir, Keler, Kelle, Kelli, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Böce, Böke, Böle, Börk, Briç, Brik, Cebe, Celi, Çeki, Çeri, Çile, Ecel, Ecir, Ekli, Elci, Elçi, Elek, Elik, Elli, Erce, Erek, Erik, Eril, Erke, İbre, İçel, İçre, İlçe, İlke, İlle, Kebe, Keçe, Keçi, Kele, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bir, Bre, Cer, Çek, Çil, Çir, Çöl, Ebe, Ece, Eke, Elk, Erk, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kir, Kör, Leb, Lir, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Çe, Ek, El, Er, İç, İl, Ke, Ki, Le, Öç, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.