AZAT (TDK)


1 . Serbest bırakma.
2 . Okullarda paydos.
3 . sıfat Serbest bırakılmış olan.

Azat kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi T . Başı A sonu T olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BIRAKMA Nedir?


1 . Bırakmak işi.
2 . Salıverme, terk.

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PAYDOS Nedir?


1 . İşi veya çalışmayı geçici olarak bırakma: "Atatürk mektepten ayrılmak üzereyken paydos trampeti çaldığından hepimiz bahçeye boşandık."- H. Taner.
2 . ünlem Herhangi bir işi bıraktırmak için söylenen bir söz: "Paydos! Ne nakış dersi var ne Türkçe."- A. Gündüz.

SERBEST Nedir?


1 - Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin.
2 - Tutuklu ya da bağımlı olmayan, özgür, °hür.
3 - Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan.
4 - Kimi kurallara bağlı olmayan ticaret.
5 - Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan.
6 - (Kadın için) Ağırbaşlı olmayan, hoppa.
7 - Devinimi herhangi bir biçimde engellenmeyen.
8 - Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A A T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Azat,

3 Harfli Kelimeler

Ata, Aza, Zat,

2 Harfli Kelimeler

At, Az, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.