AZARLAMAK (TDK)

Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek.

Azarlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KIRICI Nedir?


1 . Kırma işini yapan.
2 . mecaz Kaba, sert, çevresindekileri inciten (davranış, söz vb.): "Kırıcı bir davranış."- .
3 . mecaz Bir şeyin gerektiği gibi gelişmesini, oluşmasını önleyen, engelleyen: "Grev kırıcı."- .
4 . fizik Kırınım oluşturan: "Kırıcı ortam."- .
5 . isim, ticaret Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili alışveriş veya işlem yapan kimse, kuruluş.

PAYLAMA Nedir?

Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih.

PAYLAMAK Nedir?

Birine kusurundan ötürü sert sözler söylemek, azarlamak: "Görümcesi onu paylıyor, o ise Kutlu'nun yüzüne bakıyordu, duymamacasına."- N. Araz.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

SÖYLEMEK Nedir?


1 . Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: "Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim."- R. N. Güntekin.
2 . Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak: "Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Yapılmasını istemek: "Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler."- F. R. Atay.
4 . (nsz) Türkü, şarkı vb. okumak: "Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Yazmak, düzmek: "Şiir söylemek."- .
6 . (-e) Haber vermek: "Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler."- A. Ş. Hisar.
7 . (-i, -e) Önceden bildirmek, tahmin etmek: "Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim."- R. H. Karay.
8 . (nsz), mecaz Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak: "Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler."- N. Cumalı.

TEKDİR Nedir?

Azarlama, paylama: "Kaynanasından ne sözler, ne tekdirler işitmiş..."- M. Ş. Esendal.

A A A A K L M R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Azarlamak,

8 Harfli Kelimeler

Araklama, Aralamak, Arkalama, Azarlama, Karalama,

7 Harfli Kelimeler

Alarmak, Aralama, Azalmak, Kalamar, Karlama, Malkara,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alarma, Aramak, Azalma, Kamara, Karama, Kazara, Makara, Malkar, Maraza,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmaz, Alaka, Alarm, Alaza, Almak, Araka, Arama, Azmak, Kalma, Karma, Kazma, Malak, Malaz, Maral, Maraz, Marka, Mazak, Rakam, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Alaz, Alma, Amal, Arak, Araz, Arka, Arma, Azar, Azma, Kala, Kama, Kara, Kaza, Kral, Laka, Lama, Laza, Mala, Mark, Zamk, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Ara, Ark, Arz, Aza, Kal, Kam, Kar, Kaz, Lak, Lam, Laz, Mal, Ram, Zam, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Az, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.