AZADELİK (TDK)

Azade olma durumu, serbestlik: "Kendini yeni hayatın azadeliğine terk ettiği zaman..."- H. E. Adıvar.

Azadelik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZADE Nedir?


1 . Başıboş, erkin, serbest: "Çocuk gönlüm kaygılardan azade."- O. V. Kanık.
2 . zarf Başıboş, erkin, serbest olarak: "Gürültüden azade yaşamak."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

SERBEST Nedir?


1 - Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin.
2 - Tutuklu ya da bağımlı olmayan, özgür, °hür.
3 - Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan.
4 - Kimi kurallara bağlı olmayan ticaret.
5 - Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan.
6 - (Kadın için) Ağırbaşlı olmayan, hoppa.
7 - Devinimi herhangi bir biçimde engellenmeyen.
8 - Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

SERBESTLİK Nedir?


1 . Serbest olma durumu: "Ben, artık bütün hareket serbestliğimi kaybedip kendimi bürokrasi denilen mengenenin paslı silindirine kaptırmıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ekonomi İthalatı serbest bırakma, ithalata konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma, liberalizm, liberasyon.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A D E K L Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Azadelik,

7 Harfli Kelimeler

Zilkade,

6 Harfli Kelimeler

Dazlak,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Akide, Alize, Azade, Dalak, Delik, Dikel, Dilek, Dizek, Dizel, İdeal, İzale, İzlek, Kaide, Ladik,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adil, Adli, Aile, Akil, Akli, Alaz, Azil, Deli, Delk, Dize, Edik, Ekli, Elik, Ezik, İade, İdea, İkaz, İlke, Kail, Kala, Kale, Kaza, Kedi, Keza, Kile, Laik, Laka, Lake, Laza, Lika, Zade, Zail, Zeka, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Ala, Ali, Aza, Dal, Daz, Dek, Dik, Dil, Diz, Eda, Edi, Ela, Elk, Eza, İde, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kaz, Kel, Kez, Kil, Lak, Laz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Az, De, Ek, El, İl, İz, Ke, Ki, La, Le, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.