AYSAR (TDK)


1 . Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse).
2 . Değişken huylu, kararsız (kimse).

Aysar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi R . Başı A sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIN Nedir?

Arap abecesinde on sekizinci, Osmanlı abecesinde yalnız Arapça kökenli sözcüklerde kullanılan yirmi birinci harf.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞKEN Nedir?


1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
3 . isim, matematik Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik, parametre.
4 . isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
5 . isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

HUYLU Nedir?


1 . Herhangi bir huyu olan: "Oğlum benden daha iyi huylu, daha ciddi olsun."- R. H. Karay.
2 . İşkilli, kuşkulu.
3 . Ürkek, sinirli (binek hayvanı): "Bu at huyludur."- .

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

A A R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Aysar, Saray,

4 Harfli Kelimeler

Arsa, Arya, Asar, Asya, Ayar, Sara, Saya, Yara, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Asa, Aya, Ray, Say, Yar, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.