AYRAÇLAMA (TDK)

İç içe ayraçlar yardımıyla bir tümcedeki kurucu öğe yapısının gösterilmesi.

Ayraçlama kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ç , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı A sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRAÇ Nedir?


1 . Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez.
2 . Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

KURUCU Nedir?


1 . Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis.
2 . isim Bir kuruluşu oluşturan kimse: "Gazetenin kurucusu."- .
3 . isim, dil bilgisi Cümleyi oluşturan ögelerin her biri.

TÜMCE Nedir?

Cümle.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A A A A L M R Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ayarlama, Yaralama,

7 Harfli Kelimeler

Aralama, Çalarma, Malarya,

6 Harfli Kelimeler

Alaçam, Alarma, Aylama, Yalama, Yarama,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaç, Arama, Ayraç, Çalar, Çalma, Malya, Maral, Marya, Yamaç, Yarma,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açma, Alay, Alma, Amaç, Amal, Araç, Arma, Arya, Ayal, Ayar, Ayça, Ayla, Ayma, Lama, Maça, Mala, Malç, Maya, Yama, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ara, Aya, Çal, Çam, Çar, Çay, Lam, Maç, Mal, Ram, Ray, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.