AYRIMLAŞMAK (TDK)

Ayrımlı duruma gelmek, farklılaşmak.

Ayrımlaşmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIMLI Nedir?

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FARKLI Nedir?

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı: "Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı?"- R. H. Karay.

FARKLILAŞMA Nedir?


1 . Farklılaşmak işi, ayrımlaşma.
2 . biyoloji, jeoloji Ayrımlaşma.

FARKLILAŞMAK Nedir?

Farklı duruma gelmek, ayrımlaşmak.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

A A A I K L M M R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ayrımlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Ayrılaşmak, Ayrımlamak, Ayrımlaşma, Irmaklaşma, Yarımlamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Arıklaşma, Arılaşmak, Ayılaşmak, Ayrılaşma, Ayrımlama, Iraklaşma, Karalayış, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Yarılamak, Yarımlama,

8 Harfli Kelimeler

Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Aşılamak, Ayıklama, Ayılaşma, Ayrılmak, Ayrışmak, Iralamak, Karmaşma, Kırlaşma, Makaralı, Mayışmak, Mırlamak, Şarlamak, Şımarmak, Şırlamak, Yaklaşım, Yaklaşma, Yamalmak, Yaraşmak, Yarılama, Yarılmak, Yarışmak, Yarmalık, Yaşarlık, Yaşarmak, Yaşmaklı, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Alarmak, Alışmak, Almaşık, Arılama, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Ayılmak, Ayırmak, Aylamak, Ayrılma, Ayrışma, Iralama, Kalamar, Kamaşma, Karılma, Karışma, Karlama, Karmaşa, Kaşarlı, Kaşlama, Kayırma, Kayşama, Kışlama, Makrama, Malarya, Malkara, Markalı, Maşalık, Mayalık, Mayışma, Mırlama, Rakamlı, Şaklama, Şakrama, Şarlama, Şımarma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alışma, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Arayış, Arkalı, Armalı, Aşılma, Aşırma, Ayaklı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılma, Ayırma, Aylama, Iklama, Iramak, Kamalı, Kamara, Karalı, Karama, Karaya, Karıma, Kaşıma, Maaşlı, Makara, Malama, Malkar, Maşala, Maşalı, Maşrık, Mayalı, Şakıma, Şamalı, Şamama,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akşam, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Araka, Arama, Aşama, Aşlık, Aşmak, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Irama, Irmak, Kalay, Kalım, Kalış, Kalma, Kalya, Kamış, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kayar, Kayır, Kayış, Kayma, Kayra, Kayşa, Kılma, Kıray,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Amma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Ayak, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Irak, Kala, Kama, Kara, Karı, Kaya, Kayı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kay, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Ram, Ray, Şak, Şal, Şık, Yak, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.